Felvételi
Felvételizőknek PDF Nyomtat Email
2015 április 27., hétfő 13:50

Tisztelt Felvételiző Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás sikerességéről szóló tájékoztatást minden hozzánk jelentkező tanuló szüleinek elküldtük. Kérjük mindazokat, akik április 30-ig nem kapják meg ezt az értesítést, telefonon érdeklődjenek a 325-998-as számon.

Komáromi István

intézményvezető

 
Központi felvételi az Andrássyban (2015. január 17. 10.00) PDF Nyomtat Email
2015 január 07., szerda 14:30

Kedves Felvételiző Nyolcadikosok!

Gimnáziumunkban 2015. január 17-én 10 órától kerül sor a magyar és matematika központi írásbeli felvételik megírására.
Kérünk minden jelentkezőt, hogy 9.30-ra jöjjön, és legkésőbb 10.00 óráig az aulában kifüggesztésre kerülő terembeosztás alapján foglalja el helyét a kijelölt teremben.

Kérjük, hogy a felvételizők hozzanak magukkal fényképes igazolványt (diákigazolványt) személyazonosságuk igazolására, melyet készítsenek elő a terembe érve, ezzel is segítsék a felügyelő tanár munkáját!!

A jelentkezőket névsorba rendeztük és ez alapján készült a terembeosztás.

Tíz órától a magyar központi felvételi megírására kerül sor, ezt követően a 15 perces szünet után írják a tanulók a matematika dolgozatot.

Számológépet nem lehet használni és tollal kell dolgozni.

Külön behívót nem küldünk,
várunk minden jelentkezőt 2015. január 17-én.

A kijavított dolgozatok megtekintésére és az értékelő lapok átvételére a dolgozatok megírását követő hét péntekjén  - 2015. január 23-án (8.00-16.00) kerül sor a gimnáziumunkban. (A ép. fsz. 2)

 

 

 

 
A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési lap) PDF Nyomtat Email
2014 december 03., szerda 09:47

Letölthető a központi felvételi jelentkezési lapja. (Egyénileg és az általános iskolán keresztül is lehet jelentkezni a kitöltött adatlap iskolánkba történő eljuttatásával. Jelentkezési határidő 2014. 12. 09.)

A felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb információk. (OH honlap)

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a felvételi eljárással kapcsolatban. (pdf)

 
Felvételi tájékoztató 2015/2016. tanév PDF Nyomtat Email
2014 október 03., péntek 10:09

 

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Iskolánk OM kódszáma: 028374

Felvételi tájékoztató (pdf dokumentum)

nyolcadik osztályosok számára a 2015/2016-os tanévre

Az osztályokat ismertető, a nyílt napon a vezetői tájékoztatón vetített bemutató itt letölthető.

Leendő osztályfőnökök és szaktanárok. (tervezet)


ISKOLÁNK RÖVID BEMUTATÁSA

Iskolánk több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. Békéscsabán hosszú ideig egyedül képviselte a gimnáziumi oktatást, a város legnagyobb hagyományokkal rendelkező gimnáziuma. Az elmúlt évtizedek alatt Rózsa Ferenc Gimnázium néven olyan értékes szellemi tőkét halmozott fel, amely országosan is ismert és elismert iskolává tette. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium néven 2008 júliusától folytatja tevékenységét. Diákjainkat tágas tantermek, előadók, szaktantermek sora várja. Számítógépek, könyvtár, modern technikai berendezések segítik az oktatást. Az iskola területébe illeszkedően működik két felújított kollégiumépületünk. Öt 4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk: az általános tantervű osztályt, az emelt óraszámú biológia és emelt óraszámú történelem csoportból álló osztályt, a humán és a reál, valamint az eurofakt osztályokat. Intézményünk közel található a vasút és a távolsági autóbusz közlekedés végállomásaihoz, tehát a kollégisták és a bejárók számára is kedvező a megközelítése.

Iskolánkban élénk diákélet folyik, a hétköznapok megterhelő tanulmányi munkáját diákrendezvények, sportversenyek, karácsonyi hangverseny, a Rózsa-fesztivál rendezvényei oldják, színesítik, s teszik nyilvánvalóvá tanulóink sokoldalú érdeklődését, alkotókészségét, szellemi nyitottságát.

A diákok jelene a fegyelmezett munka és a felszabadult, emberséges közösségi lét harmonikus együttese. Jövőjük a jó esélyekben, a jó lehetőségekben, az egyéni sikerekben rejlik. Mi erre készítjük fel őket!


INDULÓ OSZTÁLYAINK

Osztály

Maximális létszám

Tantervi specializáció

Tagozat kódok

Tanított idegen nyelvek

9. A

34

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

01

EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL

NÉMET NYELV

9. B

16

18

EMELT ÓRASZÁMÚ TÖRTÉNELEM

EMELT ÓRASZÁMÚ BIOLÓGIA

02

03

ANGOL ÉS NÉMET

ANGOL ÉS NÉMET

9. C

34

HUMÁN GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

04

ANGOL ÉS FRANCIA

ANGOL ÉS NÉMET

9. D

34

REÁL GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

05

ANGOL ÉS NÉMET

9. E

34

EUROFAKT GIMNÁZIUMI OSZTÁLY

06

HALADÓ ANGOL ÉS FRANCIA

HALADÓ ANGOL ÉS NÉMET

ANGOL NYELV ÉS NÉMET NYELV

Angol nyelvből osztályonként haladó és kezdő csoportokat szervezünk, ezért a felvett tanulóknak "angol nyelvi írásbeli szintfelmérésen" kell részt venniük.

Nem kell részt venni "angol nyelvi szintfelmérésen" azoknak, akik teljesen kezdők és azoknak, akik eredményesen szerepeltek az iskolánk által szervezett Horváth János angol nyelvi versenyen (1-10. hely.).

Az "angol nyelvi szintfelmérés" 2015. május 14-én (csütörtök) 15.00 órakor lesz a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumban.

Azok a C és D osztályba felvett tanulók, akik több éve tanulják a német nyelvet a haladó német nyelvi csoportba kerülnek.


 

KIEGÉSZÍTÉSEK A FELVÉTELI VIZSGA RENDJÉHEZ

1. Általános felvételi eljárás


Az Andrássy Gyula Gimnáziumba jelentkező tanulók közül az általános tantervű osztályba és a humán gimnáziumi osztályba jelentkezőknek nem kell felvételi vizsgát tenni. A többi tagozatra jelentkezőknek a központi magyar és matematika írásbeli felvételi vizsga eredményét is beszámítjuk.

A központi felvételire jelentkezni 2014. december 09-ig lehet az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumba elküldött jelentkezési lapon. A sajátos nevelési igényű tanulók írásban jelezzék szakvéleménnyel alátámasztott részleges vagy teljes mentességüket. Azok a tanulók, akik szakértői vélemény alapján mentesülnek az írásbeli értékelés alól, és gimnáziumunkban kívánnak tanulni, írásbeli vizsga helyett tantárgyi szóbeli vizsgát tehetnek, melynek időpontjáról írásban tájékoztatást adunk.A központi felvételi időpontja: 2015. január 17. 10 óra (szombat).

A magyarból és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában az eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanév felvételi feladatlapjai és megoldásai oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. A feladatlapokat a gimnázium tanárai javítják ki. A tanulók nevére „Értékelő lap”-ot állítunk ki, melyet 2015. január 23-án 8.00-16.00-ig lehet átvenni a gimnáziumban. Ekkor lehet a kijavított dolgozatokat is megtekinteni. Kérjük, hogy az iskolánkba jelentkezők az „Értékelő lap” másolatát és az esetlegesen sajátos nevelésre vonatkozó szakvéleményt csatolják a jelentkezési laphoz, melyet 2015. február 13-ig kell eljuttatni a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumba. Felhívjuk a szülők figyelmét, amennyiben szakértői vélemény alapján, a központi felvételi során bármilyen mentességet vagy könnyítést kérnek gyermekük számára, ezt a jelentkezési laphoz csatolt, igazgatóhoz címzett kérvényben tehetik meg. Minden kérvényre írásban válaszolunk.

Az eurofakt osztály haladó angol csoportjába felvett diákok második idegen nyelvét (francia vagy német) az igények korlátozott figyelembevételével a gimnázium határozza meg. Az igényt a jelentkezési lap megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni.

 

2. A bejutáshoz szükséges pontszámok kiszámítási módja (maximálisan szerezhető 100 pont):

 

· Az általános gimnáziumi osztályba és a humán gimnáziumi osztályba felvételizők összes pontszámát az általános iskolai eredmény alapján számoljuk, tehát nem kell felvételizni. Az általános iskolában a készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés, technika) nélkül az 5-7. osztályok év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból számolt számtani átlag húszszorosa (max. 100 pont).

· Az eurofakt osztályba, az emelt történelem csoportba, az emelt biológia csoportba és a reál gimnáziumi osztályba jelentkezőknek központi felvételit kell tenni. (magyar 25 pont, matematika 25 pont)
További 50 pont: az általános iskolában a készségtárgyak (rajz, ének, testnevelés, technika) nélkül az 5-7. osztályok év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból számolt számtani átlag tízszerese.

· A jelentkezők számára a Nkt 51.§ (5) alapján az esélyegyenlőséget biztosítjuk. Azon tantárgyat kivesszük a figyelembe veendők sorából, amelyből a tanuló felmentéssel rendelkezik. A magyar és a matematika tantárgyak esetén pedig a központi felvételin a beadott szakvélemény alapján történik a számonkérés.

· Szóbeli meghallgatást egyik tagozatunkon sem tartunk.

A gimnáziumi felvételi rangsorokat kizárólag a kialakult számsorrend alapján alakítjuk ki. Pontegyenlőség esetén minden bejutó helyen álló tanulót felveszünk.


Nyílt napok időpontja:

1. 2014. november 22. (szombat) 8-12 óráig

Programjai: vezetői tájékoztató, bemutató órák, szakmai tájékoztatók, konzultációs lehetőségek, kollégiumi tájékoztató, kiállítások.

 

2. 2014. december 5. (péntek- munkanap  8 órától, tanítási időben

Programjai: vezetői tájékoztató, az órarend szerinti órák szabad látogatása, kollégiumi tájékoztató.

 

A 2. nyílt napunkon a tanítási órákra be lehet menni, minden terem ajtaja nyitva áll és ezen a napon kerül sor a Horváth János tehetségkutató versenyek és a rajzpályázat eredményhirdetésére is.

A központi felvételi vizsga helyszíne és időpontja:

Helye: Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent, központi felvételi vizsgát szervező bármely intézményben.

Időpontja: 2015. január 17. 10 óra (Pótnap: 2015. január 23. 14.00 óra)


 

A FELVÉTELI VIZSGA PONTOZÁSA

1. Általános gimnáziumi osztály (4 évfolyamos)

Az általános tantervű gimnáziumi osztályt azoknak ajánljuk, akiknek még nincs kiforrott elképzelésük a pályaválasztást illetően.

Felvételi:

Nem kell felvételi vizsgát tenni.

2. Emelt óraszámú történelem (4 évfolyamos)

Felvételi:

A) Magyarból: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatlap.

B) Matematikából: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatlap.

3. Emelt óraszámú biológia (4 évfolyamos)

Felvételi:

A) Magyarból: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatlap.

B) Matematikából: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatlap.

4. Humán gimnázium osztály (4 évfolyamos)

Általános tantervű osztály, melyben egyes humán tantárgyak (magyar, történelem) emelt óraszáma segít a magasabb szintű követelmények teljesítésében.

Felvételi:

Nem kell felvételi vizsgát tenni.

5. Reál gimnáziumi osztály (4 évfolyamos)

Általános tantervű osztály, melyben egyes reál tantárgyak (matematika, informatika) és az angol nyelv emelt óraszáma segít a magasabb szintű követelmények teljesítésében.

Felvételi:

A) Magyarból: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatsor.

B) Matematikából: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatsor.

 

6. Eurofakt gimnáziumi osztály (4 évfolyamos)

Az eurofakt gimnáziumi osztályt azoknak a tehetséges és céltudatos tanulóknak javasoljuk, akik vállalják, hogy mind a haladóként választott, mind a második idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják, és a 11-12. évfolyamon megismerkednek a pályázatírás szabályaival, követelményeivel.

Felvételi:

A) Magyarból: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatsor.

B) Matematikából: 25 pont

- írásbeli: központi felvételi feladatsor.


A KOLLÉGIUMRÓL

Kollégiumunk az iskola udvarán található két épületben helyezkedik el. Az egyikben lányok (100 fő), a másikban fiúk (92 fő) élnek, tanulnak. A szobák 4-6-8 ágyasak, többségük nemcsak pihenésre, hanem tanulásra is alkalmas. Világosak, a szükséges felszereléssel rendelkeznek. Az épületek belső terei tiszták, esztétikusak. A lányok és a fiúk egyaránt használják a tanulószobákat, társalgót, könyvtárat, az ízlésesen berendezett, jól felszerelt melegítőkonyhát; a konditermet, a számítógéptermet; a korrepetáló helyiséget. Televíziók, video készülékek, CD-DVD lejátszó-felvevő áll diákjaink rendelkezésére.

Irigylésre méltó parkosított udvar, sportpályák szolgálják diákjaink aktív pihenését, szórakozását.

Az iskolák gond nélkül elérhetők tőlünk gyalog vagy autóbusszal.

Nagy előny a vasútállomás és a autóbusz pályaudvar közelsége is.

A lányok döntő többsége az Andrássy Gyula Gimnáziumba jár, a fiúk a város más középiskoláiból is érkeznek hozzánk. A lányok esetében csak akkor tudunk felvenni az Andrássy Gyula Gimnázium tanulóin kívül más iskolába járó diákot, ha marad szabad férőhelyünk, illetve ha testvére nálunk lakik.

Kollégiumunk kiemelten fontosnak tartja:
- a nyugodt, rendszeres, hatékony tanulás lehetőségének biztosítását,
- az otthonos körülmények és a családias légkör megteremtését,
- a tudáshoz jutási esélyek növelését.

Diákjaink tanulmányi eredménye a város egyik legjobb kollégiumává avatja az intézményt, évek óta négyes fölötti átlagot érnek el.

Korrepetálási lehetőséget tudunk biztosítani:
- magyar nyelv és irodalom,

- matematika,

- fizika,

- történelem,

- német nyelv,

- francia nyelv,

- angol nyelv

- kémia tantárgyakból.

A szabadidő eltöltését biztosító foglalkozások széles köréből lehet választani.

Összegezve: A kollégium maximálisan biztosítja a feltételeket a nyugodt tanuláshoz, a kollégiumi közösségi élethez; az értelmes diákélet szükséges háttere.

 

Elérhetőségeink a további tájékozódás érdekében

Az intézmény címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.
Az intézmény honlapja: www.andrassygimi.hu

Gimnázium:
e-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
telefon: Komáromi István igazgató 06-66-325-998
Kovács Tibor igazgatóhelyettes 06-66-442-242

Kollégium:
e-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
telefon: Bogár János kollégiumvezető 06-66-325-620