Különös közzétételi lista PDF Nyomtat Email
2011 október 20., csütörtök 21:00

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23.§. (1), (3), (4) szakaszai alapján.

Gimnázium

 1. Felvételi lehetőségek
  Felvételi tájékoztatónk a 2018/2019-es tanévre, melyet jóváhagyott a Békéscsabai KLIK.
 2. A beiratkozás ideje a naptári tervben, az engedélyezett osztályok a felvételi tájékoztatónkban olvashatók.
 3. Térítési díjakról
 4. Vizsgálatok, ellenőrzések
 5. Naptári terv
 6. Pedagógiai ellenőrzések megállapításai
 7. SZMSZ, Házirend, Ped. Program
 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre és iskolai végzettsége
 10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
 11. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
 13. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
 14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
 15. Osztályozó vizsgák
  Az osztályozó vizsgák tervezett ideje a naptári tervben található.
  Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Pedagógiai Program alapján készülnek.
 16. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

Kollégium

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 3. Szabadidős foglalkozások köre
 4. Az externátusi ellátás
  Kollégiumunkban ilyen ellátás nincs.
 5. Kollégiumi tanév helyi rendje
 6. Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám