Naptári terv 2017 - 2018 PDF Nyomtat Email
2017 október 03., kedd 20:08

Naptári terv

2017/2018. tanév

A szorgalmi időszak első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja
2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.
A szorgalmi időszak első féléve 2018. január 26-ig tart.
Augusztus 21 – augusztus 27.
23. Sz 9:00 órától alakuló értekezlet
25. P Osztályozó és javító vizsgák
Augusztus 28 – szeptember 03. A héten munkaközösségi értekezletek
28. H Gólyatábor, osztályozó vizsgák
29. K Gólyatábor, osztályozó vizsgák
31. Cs Beköltözés a kollégiumba
Osztályozó vizsgák
01. P A tanév első tanítási napja
8:00 órától ünnepélyes tanévnyitó
9:00 – 12:00 óráig osztályfőnöki órák
Szeptember 04 – 10. A héten munkaközösségi értekezletek
04. H 16:30 órától kollégiumi tanévnyitó, diákközgyűlés
04. H Anyakönyvek hiányosságainak pótlása (javítóvizsgák). Az előrehozott érettségire jelentkezett tanulók osztályozó vizsgáinak anyakönyvbe történő bevezetése. Az osztályok és csoportok névsorának ellenőrzése az elektronikus naplóban.
05. K Az előrehozott érettségire jelentkezés határideje
Tantárgyi órák alóli felmentéshez és osztályozó vizsgára jelentkezéshez (nem előrehozott érettségi miatt) űrlapok átvétele, majd a kitöltött űrlapok leadása Bali Zoltánné iskolatitkárnak
Szeptember 11 – 17.
11. H Fogadóórák időpontjának leadása. A munkaközösségi munkatervek eljuttatása az intézményvezetőnek.
15. P Szakköri és egyéb tanórán kívüli foglalkozások (tömegsport,énekkar, stb.) névsorainak leadási határideje (Kovács Tibornak),
OKTV-re jelentkezés határideje szaktanároknál – jelentkezési lapok leadása Bali Zoltánné iskolatitkárnak. (Jelentkezési lapok a titkárságon.)
Szeptember 18 – 24.
18. H Tanmenetek leadásának határideje a munkaközösség-vezetőknek
Szeptember 25. – október 01.
25. H Tanmenetek leadásának határideje az intézményvezetőnek
29. P Statisztikai lapok leadása a titkárságon
Október 02 – 08. Csabai Garabonciás Napok
06. P Az aradi vértanúk emléknapja
14:00 Kürschák Matematika Verseny
Október 09 – 15. Rózsa-fesztivál
10. K 14:00 órától plakátolás
11. Sz Gólyák napja
16.00-tól Gólyaest
12. Cs Végzősök napja, műsorok 17.00-tól
13. P DÖK nap – tanítás nélküli munkanap
A 2017. évi október – novemberi írásbeli érettségi vizsgák: október 13– 27.
Október 16 – 22.
20. P Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról
Október 23 – 29.
27. P Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet október 30-tól november 03-ig.
November 06 – 12. A 2017. évi október – novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: november 09 – 13.
06. H Az őszi szünet utáni első tanítási nap
A Horváth János matematika versenyre jelentkezés határideje
08. Sz 14:30 Horváth János verseny matematikából
November 13 – 19. A héten szülői értekezletek
A magyar nyelv és irodalom hete (versenyek, rendhagyó irodalomórák, író - olvasó találkozók)
13. H Helyesírási verseny
17:00 A Szülői Munkaközösségi Választmány értekezlete
14. K Vers-és prózamondó verseny
15. Sz Szép magyar beszéd verseny
Kollégiumi Gólyaest
18. Sz Nyílt nap
A 2017. évi október – novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: november 20 – 24.
November 20 – 26.
20. H A magyar nyelv és irodalom hete - eredményhirdetés
Osztálykirándulások és szakmai kirándulások tervezeteinek leadási határideje
22. Sz A szalagtűzés főpróbája – 15:00 órától
23. Cs A szalagavató főpróbája – 16:00 órától
24. P Bolyai anyanyelvi verseny (körzeti forduló)
25. Szo Szalagavató – 16:00 órától (Csabagyöngye Kulturális Központ)
November 27 – dec. 3.
01. P Nyitott nap
December 04 – 10.
06. Sz Kollégiumi Mikulás ünnepség a színházteremben
08. P Általános iskolások jelentkezése a központi írásbeli felvételire
December 11 – 17.
December 18 – 24.
20. Sz Kollégiumi karácsonyi ünnepség
21. Cs Karácsonyi hangverseny (Iskolai kórus műsora)
22. P A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
A téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart
December 25 – 31.
2018. naptári év
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: január 9 – április 27 között
Január 01– 07.
03. Sz A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 08 – 14.
Január 15 – 21.
20. Szo 10.00 órától központi felvételi vizsgák a 8. osztályosok számára.
Január 22 - 28.
23. K Írásbeli osztályozó vizsgák
24. Sz Szóbeli osztályozó vizsgák
25. Cs 14:00 Pótló központi felvételi vizsgák a 8. osztályosok számára
26. P Az első félév utolsó tanítási napja --- 14:00 órától osztályozó értekezlet
Értékelő lapok átvétele, dolgozatok megtekintése a 8. osztályosok számára
A második félév 2018. január 27-től 2018. június 15-ig tart
„Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről”
Január 29 - február 04.
29. H A második félév első tanítási napja
14:00 Békés megyei középiskolai matematika verseny
02. P Félévi nevelőtestületi értekezlet (Tanítás nélküli munkanap)
Február 05 – 11. A héten szülői értekezletek (február 6-tól)
05. H Szülői Munkaközösségi Választmány értekezlete
06. K 15:00 Évfolyamok közötti játékos matematika vetélkedő
07. Sz 14:30 Német nyelvi fordítási verseny
08. Cs A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a felvételiző tanulókat
Február 12 – 18.
14. Sz Kollégiumi diákközgyűlés, DÖK választás
15. Cs Érettségire és a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje
17. Sz Alapítványi Bál

Febr. 19 – 25.

19. H Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolának
22. Cs 15:00 Angol nyelvi fordítási verseny
23. P Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
Február 26 – március 04.
Március 05 – 11. 07. Sz Kollégiumi Ki Mit Tud
09. P Az Andrássy emlékkiállítás megnyitója
Andrássy Bál (szervező osztály: 11.C)
10. Sz Áthelyezett munkanap
Március 12 – 18.
14. Sz Iskolai ünnepség az 1848-as forradalom évfordulója tiszteletére
15. Cs Nemzeti ünnep. Tanítási szünet
16. P Pihenőnap
Március 19 – 25.
22. Cs Megyei Retorikaverseny
Március 26 – április 01. Tavaszi szünet március 29-től április 3-ig
27. K Összreál (A reál osztályok hagyományos vetélkedője)
28. Sz A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Az elégtelen osztályzatra álló végzős tanulók szüleinek kiértesítése
Április 02– 08.
04. Sz A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
05. Cs Próbaérettségi matematikából a végzős évfolyamnak
Április 09 – 15. Digitális témahét programjai (előadások, bemutatók)
09. H Emelt- és középszintű érettségi felkészítő csoportok meghirdetése
10. K Ballagási megbeszélés
Döntés a díjakról
11. Sz Rendhagyó irodalomóra a költészet napján
A héten a végzős tanulók kitöltik a gimnáziumi évekre vonatkozó kérdőívet
Április 16 – 22.
16. H Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
16. H Írásbeli osztályozó vizsgák a végzős tanulóknak és az előrehozott érettségire jelentkezőknek (kivéve angol nyelvből)
17. K Szóbeli osztályozó vizsgák a végzős tanulóknak és az előrehozott érettségire jelentkezőknek (kivéve angol nyelvből)
21. Szo Áthelyezett munkanap
Április 23 – 29.
23. H Osztályozó vizsgák angol nyelvből
27. P A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
Április 30 - május 06.
30. H Pihenőnap
01. K Munkaszüneti nap
02. Sz Kollégiumi ballagás
Rózsaszerenád
03. Cs Az iskola végzős évfolyamán az utolsó tanítási nap
14:30 órától osztályozó értekezlet
05. Sz Ballagás
A 2018. évi május – júniusi írásbeli érettségi vizsgák május 07 - május 28.
Május 07 - 13. Május 07 – 08 – 09. tanítás nélküli munkanap (középszintű írásbeli érettségi)
07. H Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
08. K Írásbeli érettségi vizsga matematikából
09. Sz Írásbeli érettségi vizsga történelemből
10. Cs Délelőtt írásbeli érettségi angol nyelvből, délután 12.30-tól órarend szerinti tanítás 17.50-ig
11. P Tanítási nap, ellenőrzés nélkül
Május 14 - 20.
15. K 15:00 Angol nyelvi szintfelmérő (általános iskolásoknak)
16. Sz Deák napok – kollégiumi rendezvény
17. Cs Deák napok – kollégiumi rendezvény
18. P Az elégtelen osztályzatra álló tanulók szüleinek kiértesítése
Május 21 - 27.
21. H Pünkösd hétfő, tanítási szünet
22. K Felmérés matematikából a 10. évfolyam számára
23. Sz Jelentkezés érettségi felkészítő fakultációs csoportokba (10. évfolyam)
Legkésőbb eddig a napig lehet írásban leadni vagy felvenni új fakultációt (következő tanévre vonatkozóan).
7:30-12:00 Kompetenciamérés a tizedik évfolyamon
24. Cs Iskolai sport-és egészségnap. Tanítás nélküli munkanap
Május 28 - június 03.
31. Cs Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap)
A 2018. évi május – júniusi emelt szintű szóbeli érettségi: június 07 – 14.
Június 04 - 10.
04. H Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
Június 11 - 17.
15. P A szorgalmi időszak utolsó tanítási napja. Év végi osztályozó értekezlet.
A 2018. évi május – júniusi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: június 18 - 29.
Június 18 - 24. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
21. Cs 8:00 órától beiratkozás
22. P 8:00 órától beiratkozás
Június 25 - július 01. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
29. P 09:00 órától tanévzáró ünnepség
Július 02 - 08.
02. H 08:00 órától tanévzáró értekezlet
Tanítás nélküli munkanapok:
1. 2017. október 13. (péntek) DÖK - nap
2. 2018. 02.02. (péntek) Félévi nevelőtestületi értekezlet
3. 2018. 05. 07. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
4. 2018. 05. 08. (kedd) Írásbeli érettségi vizsga matematikából
5. 2018. 05. 09. (szerda) Írásbeli érettségi vizsga történelemből
6. 2018. 05. 24. (csütörtök) Iskolai sport – és egészségnap
7. 2018. 05. 31. (csütörtök) Pályaorientációs nap