Helyünk a magyarországi középiskolák között PDF Nyomtat Email
2016 október 26., szerda 16:56

Az idén megjelent meg a "KÖZÉPISKOLA 2017 – A 100 legjobb gimnázium és szakgimnázium" című kiadvány. Az összesített tanulmányi rangsor hét részrangsor helyezésszámainak átlagolásával keletkezett. Ezek a következők:

  1. Az országos kompetenciamérés 2015. évi matematikai, és szövegértési eredményei alapján készült rangsor.
  2. Négy érettségi tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) 2016. évi átlageredményei alapján készített rangsor.
  3. A 2016. évi felvételi átlagpontszámok alapján elért rangsor.

Mindezek alapján ebbe a 100 iskolába összesen két Békés megyei iskola került. Az Andrássy a 80. legjobb középiskola Magyarországon, hatodik a Dél-alföldi régióban és az első Békés megyében. A sorrend részleteit alaposabban elemezve további érdekességeket fedeztem fel. Az egyik, hogy a 79 előttünk lévő középiskola közül 32 Budapesten van, 10 a budapesti agglomerációban, 12 pedig négy nagy egyetemi városban – Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged – található, tehát eleve kedvezőbb feltételek között dolgozik nálunk. Ha ezeket levonjuk, akkor a 36 helyen vagyunk. Ha csak a vidéki középiskolákat vesszük alapul, akkor már rosszabb az összkép, mert akkor iskolánk a 48. a rangsorban. Ha a Tiszántúlt, mint földrajzi egységet vesszük alapul, akkor iskolánk előtt összesen 6 középiskola van, 4 Debrecenben, és 2 Nyíregyházán. Tehát a Tiszántúlon mi vagyunk a 7. legjobb középiskola. Ha a dél-alföldi régiót vesszük alapul, akkor összesen 5 középiskola van előttünk, a régióban tehát – mint már írtuk - mi vagyunk a 6. legjobb. Ez különösen kiemelkedő eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a vetélytársak között két jóval nagyobb és jobb adottságú város is van: Szeged és Kecskemét. Érdekes lehet még, hogy a szomszédos Dél-dunántúli régióban összesen két iskola van előttünk, Pécs gimnáziumai viszont mind mögöttünk vannak, holott ez is nagy egyetemi városaink közé tartozik.

Az intézmény jelenlegi vezetőjeként úgy gondolom, az iskola minden tanára, minden dolgozója és diákja büszke lehet erre az eredményre. Benne van ebben az iskolának a színvonalát megalapozó múltja, de a mérés a jelenlegi munkahelyi közösség munkáját – ezen belül elsősorban a nevelőtestületét – dicséri. Ez az eredmény minden dolgozónknak erőt kell, hogy adjon a jövőre nézve. Természetesen azt is tudom, hogy a számok nem árulnak el mindent, és azt is, hogy évről évre változhatnak, javulhatnak, de romolhatnak is. Ennek tudatában a büszkeség mellett mindig lenni kell bennünk elegendő szerénységnek is a jó eredményt látva.

Hozzá kell tenni ehhez azt is, hogy minden iskola jó iskola, amelyik ebbe a kiadványba bekerülhetett. De természetesnek kell tekinteni azt is, hogy az erre a listára nem kerülő középiskolák között is nagyon sok jó iskola van.

Célunk nyilvánvalóan csak az lehet, hogy az iskola eredményei alapján ne kerüljön rosszabb helyre ebben a rangsorban, mint a mostani 80.