Naptári terv 2016 - 2017 PDF Nyomtat Email
2016 szeptember 24., szombat 09:45

Naptári terv

2016/2017. tanév

A szorgalmi időszak első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja
2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
A szorgalmi időszak első féléve 2017. január 20-ig tart.
Augusztus 22 – aug. 28.
22. H 9:00 órától alakuló értekezlet
24. Sz PREZI továbbképzés
Augusztus 29 – szept. 04. A héten munkaközösségi értekezletek
29. H 9:00 órától POK szakmai nap
31. Sz Beköltözés a kollégiumba
01. Cs A tanév első tanítási napja
8:00 órától ünnepélyes tanévnyitó
9:00 – 12:00 óráig osztályfőnöki órák
16:30 órától kollégiumi tanévnyitó, diákközgyűlés
02. P Anyakönyvek hiányosságainak pótlása (javítóvizsgák). Az előrehozott érettségire jelentkezett tanulók osztályozó vizsgáinak anyakönyvbe történő bevezetése. Az osztályok és csoportok névsorának ellenőrzése az elektronikus naplóban.
Szeptember 05 – 11. A héten munkaközösségi értekezletek
05. H Az előrehozott érettségire jelentkezés határideje
Tantárgyi órák alóli felmentéshez és osztályozó vizsgára jelentkezéshez (nem előrehozott érettségi miatt) űrlapok átvétele, majd a kitöltött űrlapok leadása Bali Zoltánné iskolatitkárnak
09. P A naptári tervbe beírandó szakmai programok eljuttatása az intézményvezetőnek
Szeptember 12 – 18.
12. H Fogadóórák időpontjának leadása. A munkaközösségi munkatervek eljuttatása az intézményvezetőnek.
16. P Szakköri és egyéb tanórán kívüli foglalkozások (tömegsport,énekkar, stb.) névsorainak leadási határideje (Kovács Tibornak),
OKTV-re jelentkezés határideje szaktanároknál – jelentkezési lapok leadása Bali Zoltánné iskolatitkárnak. (Jelentkezési lapok a titkárságon.)
Szeptember 19 – 25.
19. H Tanmenetek leadásának határideje
Szeptember 26. – okt. 02.
30. P Statisztikai lapok leadása a titkárságon
Október 03 – 09. A 2016. évi október – novemberi írásbeli érettségi vizsgák: október 9 – 22.
Rózsa-fesztivál
04. K 14:00 órától plakátolás
05. Sz Gólyák napja
16:00-tól Gólyaest
06. Cs Végzősök napja, műsorok 17:00-tól
07. P DÖK nap – tanítás nélküli munkanap
14:00 Kürschák Matematika Verseny
Október 10 – 16. Csabai Garabonciás Napok
Október 17 – 23.
18. K 14:30 Oxford-Challenge barANGOLó
21. P Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról
Október 24 – 30.
28. P Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet november-02-től november 04-ig.
November 07 – 13. A 2016. évi október – novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: november 05 – 09.
07. H Az őszi szünet utáni első tanítási nap
A Horváth János matematika versenyre jelentkezés határideje
09. Sz Horváth János verseny matematikából
November 14 – 20. A héten szülői értekezletek
A magyar nyelv és irodalom hete (versenyek, rendhagyó irodalomórák, író - olvasó találkozók)
14. H Helyesírási verseny,
17:00 A Szülői Munkaközösségi Választmány értekezlete
15. K Vers-és prózamondó verseny
16. Sz Szép magyar beszéd verseny
Kollégiumi Gólyaest
19. Sz Nyílt nap
A 2016. évi október – novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: november 16 – 20.
21. H A magyar nyelv és irodalom hete - eredményhirdetés
Osztálykirándulások és szakmai kirándulások tervezeteinek leadási határideje
23. Sz A szalagtűzés főpróbája – 15:00 órától
24. Cs A szalagavató főpróbája – 16:00 órától
25. P Bolyai anyanyelvi verseny (körzeti forduló)
26. Szo Szalagavató – 16:00 órától (Csabagyöngye Kulturális Központ)
November 28– dec. 4.
02. P Nyitott nap
December 05 – dec. 11.
07. Sz Kollégiumi Mikulás ünnepség a színházteremben
09. P Általános iskolások jelentkezése a központi írásbeli felvételire
December 12 – 18.
December 19– 25.
19. H Kollégiumi karácsonyi ünnepség
20. Cs Karácsonyi hangverseny
21. Sz A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
A téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 02-ig tart
December 22 – 27.
2017. naptári év
December 28 – január 02.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: január 9 – április 30 között
Január 03– 09.
03. K A téli szünet utáni első tanítási nap
Január 09 – 15.
Január 16 – 22.
17. K Írásbeli osztályozó vizsgák
18. Sz Szóbeli osztályozó vizsgák
20. P Az első félév utolsó tanítási napja
14:00 órától osztályozó értekezlet
21. Sz 10:00 órától központi felvételi vizsgák a 8. osztályosok számára. Tanítás nélküli munkanap
A második félév 2017. január 21-től június 15-ig tart
Január 23 – 29.
23. H A második félév első tanítási napja
26. Cs Félévi nevelőtestületi értekezlet
14:00 Pótló központi felvételi vizsgák a 8. osztályosok számára
„Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről”
Január 30 - február 05. A héten szülői értekezletek (jan. 31-től)
30. H Szülői Munkaközösségi Választmány értekezlete
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a felvételiző tanulókat
Február 06 – 12.

---
Február 13 – 17.

14. K 14:30 Német nyelvi fordítási verseny
Kollégiumi diákközgyűlés, DÖK választás

15:00 Évfolyamok közötti játékos matematika vetélkedő
15. Sz Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolának
Érettségire és a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje
18. Sz Alapítványi Bál

Febr. 20– 26.

24. P Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
Február 27 – márc. 05.
01. Sz 15:00 Angol nyelvi fordítási verseny
Március 06 – 12.
09. Cs Andrássy Bál (szervező osztály: 11.C)
Március 13 – 19.
14. K Iskolai ünnepség az 1848-as forradalom évfordulója tiszteletére
15. Sz Nemzeti ünnep. Tanítási szünet
Március 20 – 26. 22. Sz Kollégiumi Ki Mit Tud - 17:30-tól
Március 27– április 02.
30. Cs Összreál (A reál osztályok hagyományos vetélkedője)
31. P Az elégtelen osztályzatra álló végzős tanulók szüleinek kiértesítése
Április 03– 09. Digitális témahét programjai (előadások, bemutatók)
06. Cs Megyei Retorikaverseny
Április 10 – 16.
10. H Emelt- és középszintű érettségi felkészítő csoportok meghirdetése
11. K Rendhagyó irodalomóra a költészet napján, a drámakör előadása
Ballagási megbeszélés
Döntés a díjakról
12. Sz Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Tavaszi szünet április 13-tól 18-ig
A héten a végzős tanulók kitöltik a gimnáziumi évekre vonatkozó kérdőívet
Április 19 – 23.
19. Sz A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Írásbeli osztályozó vizsga a végzős tanulóknak és az előrehozott érettségire jelentkezőknek (kivéve angol nyelvből)
20. Cs Írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgák angol nyelvből és szóbeli osztályozó vizsgák más tantárgyakból a végzős tanulóknak és az előrehozott érettségire jelentkezőknek
Április 24 –30.
27. Cs Osztályozó vizsgák angol nyelvből
Május 1 - 7. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
03. Sz Kollégiumi ballagás
Rózsaszerenád
04. Cs Az iskola végzős évfolyamán az utolsó tanítási nap
14:30 órától osztályozó értekezlet
06. Sz Ballagás
A 2016. évi május – júniusi írásbeli érettségi vizsgák május 08 - május 26.
Május 8-14. 08 – 09 – 10. tanítás nélküli munkanap (középszintű írásbeli érettségi)
08. H Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
09. K Írásbeli érettségi vizsga matematikából
10. Sz Írásbeli érettségi vizsga történelemből
11. Cs Délelőtt írásbeli érettségi angol nyelvből, délután 12:30-tól órarend szerinti tanítás 17:50-ig
12. P Tanítási nap, ellenőrzés nélkül
Május 15-21.
16. K 15:00 Angol nyelvi szintfelmérő (általános iskolásoknak)
17. Sz Deák napok – kollégiumi rendezvény
18. Cs Deák napok – kollégiumi rendezvény
19. P Az elégtelen osztályzatra álló tanulók szüleinek kiértesítése
Május 22-28.
24. Sz Jelentkezés érettségi felkészítő fakultációs csoportokba (10. évfolyam)
Legkésőbb eddig a napig lehet írásban leadni vagy felvenni új fakultációt (következő tanévre vonatkozóan).
7:30-12:00 Kompetenciamérés a tizedik évfolyamon
25. Cs Iskolai sport-és egészségnap. Tanítás nélküli munkanap
Május 29- jún. 4.
2. P Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról
A 2016. évi május – júniusi emelt szintű szóbeli érettségi: június 02 – 09.
Június 05-11.
5. H Pünkösd hétfő. Tanítási szünet.
Június 12-18.
15. Cs A szorgalmi időszak utolsó tanítási napja. Év végi osztályozó értekezlet.
A 2016. évi május – júniusi középszintű szóbeli érettségi vizsgák: június 19-30.
Június 19-25. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
22. Cs 8:00 órától beiratkozás
23. P 8:00 órától beiratkozás


Június 26 - júl. 02. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
30. P 09:00 órától tanévzáró ünnepség

Július 03 - 09.

04. K 08:00 órától tanévzáró értekezlet
Tanítás nélküli munkanapok:
1. 2016. október 7. (péntek) DÖK - nap
2. 2017. 01.21. (szombat) Központi írásbeli felvételi
3. 2017. 05. 08. (hétfő) Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból
4. 2017. 05. 09. (kedd) Írásbeli érettségi vizsga matematikából
5. 2017. 05. 10. (szerda) Írásbeli érettségi vizsga történelemből
6. 2017. 05. 25. (csütörtök) Iskolai sport – és egészségnap